Zážitkové ubytování – uprostřed lesa

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace osady Liberty Boy

V osadě Liberty Boy věnujeme maximální úsilí pro Vaší bezpečnost. Stromy jsou pravidelně kontrolovány dendrologem a nebezpečné části stromů jsou odstraňovány.  Přesto mohou nastat okolnosti, kdy za silného větru nebo v bouřce může být pobyt pod stromy velmi nebezpečný. Proto jsme pro Vás připravili tyto nejdůležitější body z našich VOP týkající se Vaší bezpečnosti.

  1. V případech, kdy je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (déle jen CHMI) na silný vítr nebo bouřky je pobyt v osadě zakázán. Zákazník má v takovém případě nárok na vrácení poměrné části peněz za dobu, kdy platila výstraha CHMI. Pokud zákazník tento zákaz neuposlechne, pak nárok na vrácení peněz zaniká.
  2. Pokud je zákazník v areálu osady Liberty Boy a dojde k náhlému zhoršení počasí a zvýší se riziko vzniku nebezpečných meteorologických jevů (silný vítr, bouřka, atd.) je zákazník povinen provést evakuaci a pokud je to možné, tak také odstranit z osady všechny svoje věci, zejména automobil. Za tímto účelem slouží evakuační mapa níže. Evakuaci zákazník provádí na základě vlastního uvážení, zejména s ohledem na vlastní bezpečnost. Pokud evakuace není možná a nebo by představovala neúměrné riziko, pak se v areálu zřizují tyto dvě bezpečné zóny:

Zóna 1: podzemní prostor na pozemku p. č. 343/16 (zemljanka)
Zóna 2: přízemní prostor stavby na pozemku p. č. 266 (srub).

Zákazník povinen zůstat v některé z bezpečných zón, dokud nebezpečí nepomine.